ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007 -2013

Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο Φορέας υλοποίησε τις ακόλουθες ενέργειες ενίσχυσης/προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης  ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, στο πλαίσιο κοινωνικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 

 Προγράμματα Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε έμμεσα ωφελούμενους (προσλήψεις ανέργων) καθώς και  την παροχή υπηρεσιών  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης  προς άμεσα ωφελούμενα μέλη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από τη φτώχεια, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

 1. Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ζωγράφου Καισαριανής: Πολυδύναμο Σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσησ αντιμετώπισης της φτώχειας: Πολυδύναμο Σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσησ αντιμετώπισης της φτώχειας
 2. ΕΠΕΚΑ_Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Καλαμάτας
 3. Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας: Πολυδύναμο Σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσησ αντιμετώπισης της φτώχειας: Πολυδύναμο Σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσησ αντιμετώπισης της φτώχειας

 Προγράμματα Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης  Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε τοπικό επίπεδο στον τομέα του Πολιτισμού(προσλήψεις ανέργων), στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

 1. Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμου

 Προγράμματα τοπικής πρωτοβουλίας απασχόλησης και επιχειρηματιότητας (ΤΟΠΕΚΟ)

 1. Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής

Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)

 1. Κιθαιρώνεια - Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική
 2. Δημοκρίτεια - Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχεορηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στο Ν. Ξάνθης 
 3. Ταϋγέτεια - Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια Πελοπόννησο
 4. Ακτίνες Ζωής Λέσβου

 Προγράμματα «Στέγαση και Επανένταξη»

 1. Στέγαση & Επανένταξη στη Δυτική Αττική: Πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέμβασης για τους αστέγους
 2. Στέγαση & Επανένταξη στην Καλαμάτα: Πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοινωνικής παρέμβασης για τους αστέγους 

Προγράμματα Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης (ΕΤΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών

 1. Διερμηνεία και διαπολιτισμική μεσολάβηση σε υπηρεσίες μιας στάσης για την έκδοση αδειών διαμονής (one stop shops) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
 2. Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας

Διοργάνωση εργαστηρίων με στόχο τησ ευαισθητοποίηση των δημοσιογράφων για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσιδμού και ξενοφοβία

Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» υπηρεσιών Α’ θμιας Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων & ατόμων με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης (κοινωνική φροντίδα, νοσηλευτική/ιατρική φροντίδα, βοηθητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες)

Πρόγραμμα συμβουλευτικής σε γυναίκες ΡΟΜΑ, μέσω παροχής ατομικών συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

visual id ESPA

accessibility