ΕΣΠΑ 2014-2020

Νεα ανακοινωσεις

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012


Σχέδιο  Δράσης με τίτλο «Γυναίκες Ρομά-Σχέδιο Δράσης Πράσινη Πολιτεία»  προς όφελος  γυναικών ΡΟΜΑ που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας &  όμορων δήμων του Νομού Μεσσηνίας 

 Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών»    (Ε.Π.Ε.Κ.Α.)  σε     συνεργασία με τοπικούς Φορείς υλοποιεί εγκριθέν Σχεδίο Δράσης με τίτλο «Γυναίκες Ρομά-Σχέδιο Δράσης Πράσινη  Πολιτεία» προς  όφελος      γυναικών ΡΟΜΑ που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμάτας & όμορων δήμων του  Νομού Μεσσηνίας και  έχουν τα      ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία:

• Άνεργες-υποαπασχολούμενες,
• ηλικίας 18-65 ετών, 
• απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου ή άτομα που έχουν εγκαταλείψει τη σχολική εκπαίδευση,

στα πλαίσια του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» (Υπουργείο Εσωτερικών, Α & Β’ Κύκλος).

 Συννημένα:

1.   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1Α. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
1Β. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡ.2013 ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
2.   ΑΦΙΣΑ
3.   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
4.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
5.   Φωτογραφία 1
6.   Φωτογραφία 2
7.   Φωτογραφία 3
8.   Φωτογραφία 4