ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2013 -2014

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

 

Για τα έτη 2013-2014, ο Φορέας ανακοινώνει ότι υλοποιεί  τις κάτωθι  ενέργειες ενίσχυσης/προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης  ανέργων και μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων που πλήττονται από την οικονομική κρίση, στο πλαίσιο κοινωνικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. τα οποία αποτελούν συνέχεια  και μετεξέλιξη των προγραμμάτων της τελευταίας τριετίας :

 

 Προγράμματα Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με αντικείμενο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε έμμεσα ωφελούμενους (προσλήψεις ανέργων) καθώς και  την παροχή υπηρεσιών  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης  προς άμεσα ωφελούμενα μέλη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από τη φτώχεια, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

 

 Προγράμματα Δημιουργίας Θέσεων Απασχόλησης  Κοινωφελούς Χαρακτήρα  σε τοπικό επίπεδο στον τομέα του Πολιτισμού(προσλήψεις ανέργων), στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»

 

 Πρόγραμμα δημιουργίας μεικτών κέντρων νεότητας  ως χώρων  διάδρασης νέων μεταναστών με τους γηγενείς, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Ε.Τ.Ε. 2011

 

Ομοίως, κατά την τελευταία τριετία, ο Φορέας υλοποίησε προγράμματα που επικεντρώθηκαν στον κοινωνικό τομέα και ειδικότερα στην παροχή πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής και κοινωνικής φροντίδας και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, ως εξής:

 

 Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» υπηρεσιών Α’ θμιας Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων & ατόμων με προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης (κοινωνική φροντίδα, νοσηλευτική/ιατρική φροντίδα, βοηθητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες) στο πλαίσια των Π.Ε.Π. 2007-2013 και του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 

 

 Πρόγραμμα συμβουλευτικής σε γυναίκες ΡΟΜΑ, μέσω παροχής ατομικών συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

 

 Διοργάνωση (2) εργαστήριων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε δημοσιογράφους για την αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος Ε.Τ. Ε. 2008.

 


Η ενημέρωση σχετικά με τον προγραμματισμό και την έναρξη των επόμενων ενεργειών του Φορέα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.epeka.gr και μέσω κοινωνικού και οικονομικού απολογισμού. 

 

 

Τα εργα συγχρηματοδοτουνται απο την Ευρωπαϊκη ενωση και από εθνικους πορους.