Μάρτιος 2019

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12/2018 ΣΟΧ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ: KOINΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ(ΚΩΔ. ΟΠΣ 5003504)

logo EPEKA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Κανάρη 20,  T.K. 10674  Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., URL: www.epeka.gr

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίουςυπ’ αριθμ. ΣΟΧ12/2018 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κυθήρων» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003504), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Αθήνα, 19/3/2019

Ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ως Δικαιούχος Φορέας της ανωτέρω Πράξης
Ανακοινώνει

 1.  Ότι, εν δυνάμει του υπ. αριθμΑΚ 7/12.3.2019 πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, αναρτήθηκαν σήμερα, στο δικτυακό τόπο τουΦορέα (www.epeka.gr) οι πίνακες κατάταξης,χωρίς καμία τροποποίηση από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, λόγω μη υποβολής ενστάσεων έως τη λήξη της προθεσμίας (16/01/2019 έως 25/01/2019), της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 12/2018Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, στα πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.

 2. Επιπλέον, δυνάμει του ανωτέρω πρακτικού απόφασης του Διοικητικού Οργάνου του Φορέα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τους υποψηφίους της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 12/2018 Ανακοίνωσης, οι οποίοι, μετά την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης, ισοβαθμούν σε όλα τα επιμέρους κριτήρια.

 3. Η εν λόγω κλήρωση θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Κυθήρων (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) , στις 22/3/2019 και ώρα 12.30 μμ, Καλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν στην διαδικασία.

 4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ.

  Επισυνάπτονται:

  -Οι πίνακες κατάταξης βάσει μη υποβληθεισών ενστάσεων
  ΚΩΔ. 101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΚΩΔ. 103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
  ΚΩΔ. 104-ΠΕ-ΤΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ


  - Οι Πίνακες των προς κλήρωση, ανά θέση, υποψηφίων:
  ΚΩΔ. 101-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗ
  ΚΩΔ. 102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗ
  ΚΩΔ. 104-ΠΕ_ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗ

TRG

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες υποψηφίους υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 9/ 2019 Ανακοίνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο καιΚοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» (Κωδικός ΟΠΣ: 5003478), που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» και που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)