ΕΣΠΑ 2014-2020

Νεα ανακοινωσεις

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 
Κανάρη 20,  T.K. 10674 Αθήνα, Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, 
E-mailinfo@depeka.grURLwww.epeka.gr

Aναζητείται ένας (1) συνεργάτης για διοικητική θέση (γραμματεία - λογιστήριο) στα κεντρικά γραφεία του Φορέα στην Αθήνα.

 • Απαραίτητα προσόντα:
  • Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ Οικονομικής/ Λογιστικής/ Διοικητικής Κατεύθυνσης
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Λογιστικά προγράμματα κλπ.)
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Επιπρόσθετα προσόντα (που θα συνεκτιμηθούν):
  • Συναφής εμπειρία
  • Καλή γνώση τουλάχιστον (1)  ξένης γλώσσας
  • Ικανότητες στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις 
 • Αποστολή  Βιογραφικού Σημειώματος μετά συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών:
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Ε.Π.Ε.Κ.Α., Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα», με την ένδειξη «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)».